หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องหลักเกรณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ข้อบัญญัติเรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๑ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ตลาด พ..ศ ๒๕๕๑ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการดำเนินกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-6834