หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง รัยสมัครอาสามสัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติ ตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ด้วยเหตุพิเศษชั่วคราว [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปรการศึกษา ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศการใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศการใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-6834