หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2563  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1  ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ณ ไร่ศรีวรรณ ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์
     โดย นายสมพงษ์  ทองหนูนุ้ย ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ       เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารท้องถิ่นรุ่นที่ 1  ประจำปี 2563
     นายชำนาญ สีฆ้อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า กล่าวรายงาน  ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบการสั่งการการติดต่อสื่อสาร และการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
     โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมคือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายหน่วยงานได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  คณะครูฝึกจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำและจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 11.07 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 235 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/39

ลำดับภาพที่ 2/39

ลำดับภาพที่ 3/39

ลำดับภาพที่ 4/39

ลำดับภาพที่ 5/39

ลำดับภาพที่ 6/39

ลำดับภาพที่ 7/39

ลำดับภาพที่ 8/39

ลำดับภาพที่ 9/39

ลำดับภาพที่ 10/39

ลำดับภาพที่ 11/39

ลำดับภาพที่ 12/39

ลำดับภาพที่ 13/39

ลำดับภาพที่ 14/39

ลำดับภาพที่ 15/39

ลำดับภาพที่ 16/39

ลำดับภาพที่ 17/39

ลำดับภาพที่ 18/39

ลำดับภาพที่ 19/39

ลำดับภาพที่ 20/39

ลำดับภาพที่ 21/39

ลำดับภาพที่ 22/39

ลำดับภาพที่ 23/39

ลำดับภาพที่ 24/39

ลำดับภาพที่ 25/39

ลำดับภาพที่ 26/39

ลำดับภาพที่ 27/39

ลำดับภาพที่ 28/39

ลำดับภาพที่ 29/39

ลำดับภาพที่ 30/39

ลำดับภาพที่ 31/39

ลำดับภาพที่ 32/39

ลำดับภาพที่ 33/39

ลำดับภาพที่ 34/39

ลำดับภาพที่ 35/39

ลำดับภาพที่ 36/39

ลำดับภาพที่ 37/39

ลำดับภาพที่ 38/39

ลำดับภาพที่ 39/39
<<
>>
X
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-6834