หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลนาป่า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยรวมพื้นที่
ของตำบลชอนไพรและตำบลสะเดียงเข้าเป็นตำบลนาป่า
ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยแยกตำบลนาป่าออกมาเพียง
ตำบลเดียว สาเหตุที่ชื่อ “นาป่า” เพราะพื้นที่บริเวณที่ตั้งส่วน ใหญ่เป็นป่าทึบ ต่อมามีราษฎรเข้ามาแผ้วถางเพื่อทำเป็นที่นา จึงเรียกว่า “นาป่า” ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันตำบลนาป่ามีหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาป่า หมู่ 2 บ้านบง
หมู่ 3 บ้านเฉลียงลับ หมู่ 4 บ้านชอน หมู่ 56 บ้านปากน้ำ หมู่ 6 บ้านเฉลียงลับเหนือ หมู่ 7 บ้านเฉลียงลับใต้
หมู่ 8 บ้านปากน้ำเหนือ หมู่ 9 บ้านกกไทร หมู่ 10 บ้านห้วยอีเหน หมู่ 11 บ้านคลองป่าสัก หมู่ 12 บ้านปากน้ำ หมู่ 13 บ้านนาเจริญ หมู่ 14 บ้านป่าเสน่ห์ หมู่ 15 บ้านน้ำก้อพัฒนา หมู่ 16 บ้านเฉลียงลับใหม่ หมู่ 17
บ้านปากน้ำพัฒนา
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ตั้งอยู่ เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้ง
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 204,882 ไร่ คิดเป็น 327.8112 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโคก และ ตำบลดงมูลเหล็ก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตะเบาะ และตำบลน้ำร้อน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยใหญ่ และ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลชอนไพร และ ตำบลสะเดียง
 
ตำบลบ้านโคก และตำบลดงมูลเหล็ก
ตำบลชอนไพร
และตำบลสะเดียง
ตำบลนาป่า
ตำบลห้วยใหญ่
และจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลตะเบาะ และตำบลน้ำร้อน
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,122 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,997 คน คิดเป็นร้อยละ 49.21

หญิง จำนวน 4,125 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,513 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 26.94 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-945-8067