หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
พช0023.1/510-พช0023.1/ว70 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.5ว 74 การประกาศรายชื่อ เลขที่ประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
พช0023.3/ว454 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่เนื่องจากสาธารณภัย  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช0023.3/ว455 สำรวจรายชื่ออปท.ที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทน้ำ  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช0023.3/ว456 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติมปี2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 452 การจัดทำประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. รถราชการ  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 453 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.35/ว 471 การนำส่งเงินรายได้ อปท. มกราคม 2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 470 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 474 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 469 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการขัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 449 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 ไปพลางก่อน การจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาส 2  [ 23 ม.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 459
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-6834