ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2562article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓article
ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าarticle
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการคืนกำไรชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓article
หน้า 1/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.